Bộ môn Tin học Xây dựng

 • Giới thiệu chung

          Ngành Tin học Xây dựng bắt đầu được mở ngành đào tạo năm 1991. Phụ trách ngành là bộ môn Tin học trực thuộc khoa Cầu Đường. Khóa đầu tiên là K36.

          Năm 2001 khoa Công nghệ thông tin được thành lập. Theo quyết định 497/2001/QĐ-TCCB bộ môn Tin học tách thành bộ môn Công nghệ phần mềm và bộ môn Kỹ thuật hệ thống. Bộ môn Công nghệ phần mềm tiếp tục phụ trách ngành.

          Ngày 10/1/2005, theo quyết định số 10/2005/QĐ-TCCB của hiệu trưởng trường ĐHXD bộ môn Tin học Xây dựng được thành lập với các thành viên ban đầu: GVC.ThS Vũ Trường Sơn; GV.KS Lê Trọng Hòa; GVC.ThS Đào Tăng Kiệm; GV.KS Nguyễn Ngọc Châu; GV.ThS Hoàng Chính Nhân; GV.KTS Nguyễn Phú Quảng, GV. Trần Anh Bình, . Bắt đầu thời gian này, bộ môn Tin học Xây dựng phụ trách ngành Tin học Xây dựng.

          Sau này có thêm các thành viên mới: Dương Diệp Thúy, Phan Thái Trung, Đỗ Quốc Hoàng, Nguyễn Thị Hải Như, Nguyễn Đức Nghiêm, Phạm Văn Hoàn

          Qua 20 năm đào tạo, ngành đã mở được 20 khóa, trong đó có 15 khóa sinh viên tốt nghiệp với 886 kỹ sư.

  Các chuyên ngành:

  1. Tin học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

  2. Tin học Xây dựng Cầu

  3. Tin học Xây dựng Đường

  4. Tin học Xây dựng Thủy Lợi

  Các môn học do bộ môn giảng dạy:

  STT

  Tên môn học

  Số tín chỉ

  1

  Tin học đại cương

  3

  2

  Tin học ứng dụng trong thiết kế

  3

  3

  Tin học ứng dụng trong thi công

  3

  5

  AutoCAD nâng cao

  2

  6

  Lập trình trong CAD

  2

  7

  Ngôn ngữ lập trình

  3

  8

  Chuyên đề tin học 1

  2

  9

  Chuyên đề tin học 2

  3

  10

  Đồ họa máy tính 1

  3

  11

  Đồ họa máy tính 2

  3

  12

  Thực hành tin học 1

  2

  13

  Lập trình phân tích kết cấu

  3

  14

  Các phần mềm ứng dụng trong xây dựng

  3

  15

  Thực tập cán bộ kỹ thuật

  5

  16

  Đồ án tốt nghiệp

  10

   

  Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

  Thời kỳ

  Lãnh đạo Bộ môn

  Trưởng Bộ môn

  Phó Trưởng Bộ môn

  2005-2009

  GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

  GV.KS Lê Trọng Hòa;

  2009- 2/2012

  GV.KS Lê Trọng Hòa;

  GV.ThS. Dương Diệp Thúy

  3/2012- 3/2015 TS. Trần Anh Bình

  GV.ThS. Dương Diệp Thúy

  4/2015- 8/2018 GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

  GV.ThS. Đỗ Quốc Hoàng

  8/2018 - nay

  GVC.TS. Dương Diệp Thúy GV.ThS. Đỗ Quốc Hoàng

                                 

  DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

 • GVC.ThS. Vũ Trường Sơn

  - Nguyên trưởng bộ môn

  - Nguyên Trưởng khoa, Đảng ủy viên

  ThS. Đỗ Quốc Hoàng
  Phó Trưởng bộ môn

  PGS. TS. Trần Anh Bình
  - Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

  - Viện Trưởng Viện Tin học Xây dựng

  - Nguyên Trưởng Bộ môn

  ThS. Dương Diệp Thúy
  Trưởng bộ môn
  Email:

  ThS. Nguyễn Thị Hải Như
  Giảng viên
  Email: 

  ThS. Phan Thái Trung
  Giảng viên

  ThS. Phạm Văn Hoàn
  Giảng viên
  KS. Trần Tiến Đạt
  Giảng viên
  KS. Nguyễn Mạnh Tuấn
  Giảng viên