KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

[ICCEC] Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết Quốc tế

[ICCEC] Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết Quốc tế

[ICCEC] Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết Quốc tế của trường ĐHXD với trường ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU) khóa 11 và trường ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig) (CHLB Đức) khóa 2