KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông Báo Kỳ Sát hạch Công nghệ Thông tin mùa Xuân năm 2016

Thông Báo Kỳ Sát hạch Công nghệ Thông tin mùa Xuân năm 2016

Kỳ Sát hạch Công nghệ Thông tin mùa Xuân năm 2016, cùng với các thành viên  trong Hội đồng ITPEC và Nhật Bản, Trung tâm VITEC sẽ tổ chức sát hạch tại Việt Nam vào ngày 24/04/2016 ở 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II năm học 2015 - 2016

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II năm học 2015 - 2016

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II năm học 2015 - 2016

Thông báo của phòng tài vụ về việc dừng thu bảo hiểm y tế năm 2016

Thông báo của phòng tài vụ về việc dừng thu bảo hiểm y tế năm 2016

Từ ngày 23 tháng 12 năm 2015, Phòng Tài vụ Trường Đại học Xây dựng dừng thu bảo hiểm y tế năm 2016 cho sinh viên.

BM Công nghệ phần mềm khai giảng Khóa học Tester 2015

BM Công nghệ phần mềm khai giảng Khóa học Tester 2015

Khai giảng: 14h ngày thứ 4, 09/12/2015 tại BM CNPM, P.408, Nhà A1, ĐHXD

Buổi học thử Tester - Kiểm thử phần mềm

Buổi học thử Tester - Kiểm thử phần mềm

Thứ 3 ngày 10/11/2015, Bộ môn CNPM tổ chức một buổi học thử Tester cho các bạn sinh viên Khoa CNTT. 

Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2015

Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2015

Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2015 diễn ra tại Huế từ ngày 13/04 đến 19/04/2015.