KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 - 2018

Khoa CNTT, Trường ĐHXD thông báo đến các lớp sinh viên và các giảng viên trong Khoa về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 như sau:

-      Nhà trường khuyến khích toàn thể các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH nhằm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, pháttriển tư duy sáng tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và tiếp cận giải quyết những vấn đề khoa học cấp thiết trong thực tiễn.

-      Các giảng viên cần tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH; Chủ động đề xuất  các hướng nghiên cứu để sinh viên đăng ký tham gia thực hiện; Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia thực hiện một phần nội dung của đề tài NCKH cấp trường hoặc cao hơn.