KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Sự kiện "Open Doors Day 2016 - Code your life" của FPT Software

Sự kiện "Open Doors Day 2016 - Code your life" của FPT Software

      Sinh viên đăng ký tham dự theo lớp. Lớp trưởng các lớp lập danh sách các bạn tham dự sự kiện, có chữ ký xác nhận, số điện thoại nộp về Văn phòng Khoa hoặc cô Bùi Thanh Hương 0906117124 trước ngày 25/10/2016.

 Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2016-2017

Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên 2016-2017 (file pdf tại đây).

Các mẫu đăng ký liên quan gồm mẫu B.1 và B.2 tải tại đây.