KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Sự kiện Vietnam Mobile Day 2016 -Booming of Mobile Commerce

Sự kiện Vietnam Mobile Day 2016 -Booming of Mobile Commerce

     Đây là một trong những sự kiện lớn nhất tại Việt Nam,´về công nghệ di động được tổ chức thường niên với sự bảo trợ của nhiều công ty lớn như Google, Microsoft, ... 

Buổi học thử Tester - Kiểm thử phần mềm

Buổi học thử Tester - Kiểm thử phần mềm

Thứ 4 ngày 11/05/2016, Bộ môn CNPM tổ chức một buổi học thử Tester cho các bạn sinh viên Khoa CNTT.