Chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Xây dựng đã được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng:

Chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Xây dựng đã được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng:

1️⃣ Cờ thi đua cấp Bộ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo” năm học 2018-2019

2️⃣ Bằng khen vì đã hoàn thành xuất nhiệm vụ từ năm học 2017-2018 đến 2018-2019 💐💐💐💐💐

Để lại bình luận

Tin tức

Các thông báo mới nhất

Xem nhiều

Các nội dung được quan tâm