TÌM KIẾM

(Hướng dẫn tra cứu)

   
Số ký hiệu Văn bản
15/VBHN-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học. 5246 Toán và thống kê 524601 Toán học 52460101 Toán học 52460112 Toán ứng dụng 52460115 Toán cơ 524602 Thống kê 52460201 Thống kê 5248 Máy tính và công nghệ thông tin 524801 Máy tính 52480101 Khoa học máy tính 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 52480103 Kỹ thuật phần mềm 52480104 Hệ thống thông tin 524802 Công nghệ thông tin 52480201 Công nghệ thông tin Tải về
DT TT/2016-BGDĐT DỰ THẢO DANH MỤC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2016 DỰ THẢO DANH MỤC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2016. Đào tạo Đại học, Thạc sỹ, Tiến sĩ Tải về
CIP Code 2010 CIP2010 CIP Code 2010 Tải về
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải về
CNTT-01 Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT- Khoa CNTT - Trường ĐHXD Tải về
XSTK-TH-2015 Thực hành XSTK Hướng dẫn thực hành môn XSTK cho SV Đại học Xây dựng bằng phần mềm Mathematica và Excel Tải về
Tổng số: 6 văn bản 1
Tuyển sinh Tra cứu điểm thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 740
  • Tổng truy cập: 1.142.244