THỦ THUẬT TÌM KIẾM

Người dùng có thể nhập bất kỳ thông tin gì vào ô tìm kiếm, Kết quả sẽ bao gồm các dữ liệu: Chứa một trong các từ trong ô tim kiếm, có phân biệt dấu. Dữ liệu tìm ra có thể nhiều, để tìm kiếm hiệu quả nên sử dụng các thủ thuật sau:

1.Tìm kiếm chính xác theo một cụm từ

Muốn tìm kiếm chính xác một cụm từ, nhập cụm từ cần tìm trong dấu nháy kép “” . Ví dụ muốn tìm kiếm dữ liệu chứa chính xác cụm từ Lê Thanh Nghị, nhập vào “Lê Thanh Nghị” . Nếu không để trong nháy kép thì các dữ liệu có chứa một trong 3 từ trên cũng sẽ được tìm kiếm ra. Ví dụ dữ liệu có chứa Lê Thanh Mai hoặc Nguyễn Văn Nghị cũng sẽ được tìm ra.

2.Tìm kiếm mở rộng

Sử dụng dấu * để tìm kiếm mở rộng về phía trái, phải hoặc cả 2 bên

Nếu nhập *3 , kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm những dữ liệu chứa số 3 ở cuối từ, ví dụ 123.

Nếu nhập *3*, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm những dữ liệu có chứa số 3 , ví dụ 12345