Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015-2019

Thứ 3, 14/07/2015 15:52 PM

           
           
 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian

Trưởng Khoa

Phó trưởng Khoa

01/2001 - 06/2004

PGS. TS. Doãn Tam Hòe

GVC.TS. Hoàng Nghĩa Tý

07/2004 - 06/2006

PGS. TS. Doãn Tam Hòe

GVC. ThS. Vũ Trường Sơn

07/2006 - 06/2009

GVC. ThS. Vũ Trường Sơn

GVC. CN. Nguyễn Văn Hột

07/2009 - 31/8/2015

GVC. ThS. Vũ Trường Sơn

GVC. CN. Nguyễn Hồng Phú

 

Tuyển sinh Tra cứu điểm thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 167
  • Tổng truy cập: 1.140.544