KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

TS. Trần Anh Bình

CHỨC VỤ

 • Trưởng khoa, Bí thư chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Xây dựng.
 • Viện trưởng Viện Tin học Xây dựng, trường Đại học Xây dựng.
 • Giảng Viên bộ môn Tin  học Xây dựng, trường Đại học Xây dựng.
 • Sáng lập trung tâm RDSIC
 • Sáng lập trung tâm SBIM.
 • Ủy viên hội đồng Khoa học Trường Đại học Xây dựng.

KINH NGHIỆM 

 • Từ 9/2015: Trưởng khoa Công nghệ Thông tin,Trường Đại học Xây dựng.
 • Từ 6/2015: Ủy viên hội đồng khoa học Trường Đại học Xây dựng
 • Từ 3/2015-9/2015: Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin,Trường Đại học Xây dựng.
 • Từ 9/2014: Viện trưởng Viện Tin học Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.
 • Từ 3/2012-4/2015: Trưởng bộ môn Tin học Xây dựng, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Xây dựng. 
 • 5/2012-5/2015 : Thành viên hội đồng khoa học Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng.
 • 2008 – 2011:   Nghiên cứu sinh tại tổng công ty điện lực Pháp EDF R&D và trường Đại học tổng hợp Paris-Est Marne-la-Vallée (MSME, laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle UMR 8208 CNRS).
 • 2004 – 2007:   Cộng tác viên tại thiết kế công trình tại CDC (Consultants, Designers and Constructors corporation - http://www.cdc.biz.vn\) và CCU.
 • Từ năm 2004: Giảng viên tại Bộ môn Tin học Xây dựng, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam. Dạy các môn: "Tin học đại cương", "Ứng dụng Tin học trong thiết kế", "AutoCAD nâng cao" "Lập trình trong AutoCAD”, “Lập trình phân tích kết cấu”, “Chuyên đề Tin học ứng dụng”

 

ĐÀO TẠO

 • 2011: Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Dân dụng tại Trường Paris-Est Marne La Vallée, Pháp .
 • 2008: Thạc sỹ chuyên ngành Cơ học Kết cấu và Cơ học Vật liệu tại trường Paris-Est Marne-La-Vallée. (Bằng giỏi, đứng thứ nhất)
 • 2004: Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (bằng Khá, kỹ sư pháp ngữ XF)
 • 2/2018: đạt chuẩn Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và 5/2018 được phong hàm Phó Giáo sư.

 

NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

 • Ngoại ngữ : Tiếng Anh (đọc, viết, nghe), Tiếng Pháp (đã sống và làm việc 4 năm tại Pháp). .

 

TIN HỌC

 • ANSYS, Code_Aster, SAP, ETAB (http://www.csiberkeley.com/), MS Office, Autodesk products (AutoCAD, Robot Structural Analysis, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure, Autodesk Detailing).
 • Codes development: FEM, XFEM, FEM for all elements types (FEM, Truss,  Plate, Shell,….)
 • Knowledge of languages: Fortran, Matlab, Maple, C++, VBA ou VC++ or .Net in AutoCAD; VBA or .Net in EXCEL.
 • Object oriented programming or not

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

 • Chủ trì đề tại cấp Nhà nước (Nafosted) của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012-2014. Tên đề tài "Multiscale homogenization and modeling of multiphase materials quasi static and dynamic analyses".
 • Chủ trì đề tại cấp Nhà nước (Nafosted) của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014-2016. Tên đề tài "Multiscale homogenization and modeling of multiphase materials".

 

HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC

 • 03 Thạc sỹ.
 • 02 Nghiên cứu sinh.

 

CÁC BÀI BÁO

 

  Công bố quốc tế

 

[1] A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. A multiple level-set approach to prevent numerical artefacts in complex microstructures with nearby inclusions within XFEM, international Journal for Numerical Methods in Engineering, 85(11) 1436-1459, 2010.
[2]   A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. A simple computational homogenization method for structures made of linear heterogeneous viscoelastic materials, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(45-46): 2956-2970, 2011.
[3]   B. Bary, S. Brisard, C. Dunant, A. Giorla, C. Péniguel, J. Sanahuja, C. Toulemonde, A.B. Tran, F. Willot and J.Yvonnet. A critical comparison of several numerical methods for computing effective properties of highly heterogeneous materials, Advances in engineering Software, 58:1-12, 2013.
[4]   A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. A four-scale homogenization analysis of creep of a nuclear containment structure, Nuclear Engineering and Design, 265:712–726,2013.
[5] D.C. Pham, A.B. Tran, Q.H. Do On the effective medium approximations for the properties of isotropic multicomponent matrix-based composites, International Journal of Engineering Science 68: 75–85, 2013
[6] AB Tran and DC Pham, Polarization approximations for the macroscopic elastic constants of transversely isotropic multicomponent unidirectional fiber composites, Compos. Mater, 2015.
[7]  Q.H. Do, A.B. Tran, D.C. Pham,  Equivalent inclusion approach and effective medium approximations for the effective conductivity of isotropic multicomponent materials, Acta Mechanica, 2015.

Sách và chương sách

[1]   A.B. Tran, D.T Duong, T.K. Dao. Application de l’informatique dans la construction, Tome II : Microsoft Project et Etabs, Maison d'édition de Sciences et Techniques, Hanoi-Vietnam, 2011.
[2]   J. Yvonnet, Q.C. He, E. Monteiro, A.B. Tran, C. Toulemonde, J. Sanahuja, A. Clément, C. Soize, Non-concurrent computational homogenization of nonlinear, stochastic and viscoelastic materials, Handbook of Micromechanics and Nanomechanics, Shaofan Li and Xin-Lin Gao (Eds.), pp. 1157-1196, (2013). 

Báo cáo trong các hội thảo quốc gia và quốc tế

[1]   A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. A multiple Level-set approach to prevent artefacts in complex microstructures with nearby inclusions within XFEM, Thematic conference ECCOMAS: The Extended Finite Element Method, Recent developments and Applications, Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science (AICES) at RWTH Aachen University, Germany, September 2009. 
[2]   A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. Calcul multi échelle des structures hétérogènes viscoélastiques linéaires: une approche simplifiée, 10e Colloque national en calcul  des structures – CSMA 2011, Giens – France, Mai 2011
[3] A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. A simple computational homogenization method for structures made of heterogeneous viscoelastic materials, Sixth M.I.T conference on Computational Fluid and Solid Mechanics - Focus: Advances in Solids & Structures, Massachusetts Institute of Technology, Boston, U.S.A, June 2011.
[4] A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. Computational homogenization of heterogeneous, linear viscoelastic materials: a new simple and efficient method without Laplace transform neither multilevel computations, 10th World Congress on Computational Mechanics, São Paulo, Brazil, July, 2012.
[5] A.B. Tran, J. Yvonnet, Q. C. He, C. Toulemonde, J. Sanahuja. Tính toán từ biến của kết cấu lò phản ứng hạt nhân bằng phương pháp đồng nhất hóa đa tỉ lệ, 9th National Conference of Mechanics, Hanoi, Vietnam, December 2012
[6] Q.H. Do, A.B. Tran, D.C. Pham, Differential and effective medium approximations for conductivity of isotropic two-dimensional multicomponent composites, International conference on Suistainable built environment for now and the future, Hanoi, March 2013.
[7]. Xấp xỉ phân cực hệ số dẫn vật liệu đẳng hướng nhiều thành phần dạng nền và cốt liệu, Đỗ Quốc Hoàng, Trần Anh Bình, Phạm Đức Chính, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, TP Hồ Chí Minh, 2013
[8]. Xấp xỉ phân cực cho các mô đun đàn hồi vật liệu 3D đa thành phần đẳng hướng, Trần Anh Bình, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội, tháng 4 năm 2014.
[9] Xỉ phân cực cho hệ số dẫn ngang của vật liệu đa thành phần cốt sợi dọc trục, Đỗ Quốc Hoàng, Trần Anh Bình, Phạm Đức Chính, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập  Viện Cơ học. Hà Nội, tháng 4 năm 2014.
[10] Trần Anh Bình, Phạm Đức Chính, Xấp xỉ phân cực cho hệ số Poisson dọc vật liệu tổ hợp cốt sợi đồng phương, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. Đại học Đà Nẵng, TP Đà Nẵng, 2015.
[11] Đỗ Quốc Hoàng, Trần Anh Bình, Phạm Đức Chính, Xấp xỉ tương đương hệ số dẫn vật liệu đẳng hướng có cốt liệu hình dạng phức tạp, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 2015.
[12] Trần Nguyên Quyết, Trần Anh Bình, Phạm Đức Chính, Phương pháp cốt liệu tương đương trong đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành phần dạng nền-cốt liệu, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 2015.
[13] Tran Nguyen Quyet, Pham Duc Chinh, Tran Anh Binh, Equivalent-inclusion approach for estimating the elastic modulus of matrix composites with non-circular elliptic inclusions, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 2, pp. 123 – 132, 2015.