KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 527/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 22/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở bộ môn Tin học và bộ môn Toán học.

     Tiền thân của bộ môn Tin học là bộ môn Phương pháp tính và Tự động hóa thiết kế được thành lập năm 1970. Đây là một trong những bộ môn đầu tiên về lĩnh vực Công nghệ thông tin của ngành giáo dục đại học. Bộ môn đã đóng góp tích cực và có hiệu qủa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.

      Năm 1991, trường Đại học Xây dựng mở ngành Tin học Xây dựng. Đến nay, chuyên ngành Tin học Xây dựng đã mở 25 khóa và đã có 20 khóa tốt nghiệp (kể từ khóa đầu tiên K36) với tổng số 1237 sinh viên.

      Ngày 19 tháng 1 năm 2001, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 518/QĐ-BGD&ĐT/ĐH cho phép trường Đại học Xây dựng đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin. Đến nay đã mở 15 khóa ngành Công nghệ Thông tin, có 10 khóa tốt nghiệp (tổng số 664 sinh viên).

      Khoa có 71 cán bộ (64 đang công tác tại trường, 7 đang ở nước ngoài), gồm 66 giảng viên và 5 nhân viên, trong đó có 1 Nhà giáo Ưu tú, 2 PGS, 5 GVC, 10 TS, 9 NCS và 44 Thạc sỹ.

 Hiện tại khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 ngành:
  1.  1. Công nghệ thông tin:  Đào tạo kỹ sư Tin học với hai chuyên ngành là Công nghệ phần mềm và Kỹ thuật hệ thống và mạng. Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ làm việc trong lĩnh vực sản xuất phần mềm phục vụ nền kinh tế quốc dân hoặc xuất khẩu phần mềm hay tham gia xây dựng, quản lý và điều hành các hệ thống thông tin của cơ quan và doanh nghiệp…
  2.  2. Tin học Xây dựng: Đào tạo kỹ sư xây dựng với các chuyên ngành Tin học xây dựng dân dụng, Tin học xây dựng Cầu, Tin học xây dựng Đường, Tin học xây dựng Thủy lợi. Sinh viên được trang bị kiến thức cả về Tin học lẫn xây dựng cơ bản theo các chuyên ngành nêu trên. Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng trên khắp đất nước.