KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Xây dựng tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu được liệt kê dưới đây. Thành viên tham gia nghiên cứu bao gồm các giảng viên trong 6 Bộ môn của Khoa cùng các đơn vị hợp tác trong và ngoài Trường ĐHXD. Hàng năm, các nhóm nghiên cứu đều có các đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp trường trọng điểm, cấp Bộ,... có các bài báo công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời duy trì sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LĨNH VỰC MẠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

LĨNH VỰC KỸ THUẬT MÁY TÍNH

LĨNH VỰC TIN HỌC XÂY DỰNG

LĨNH VỰC TOÁN HỌC

LĨNH VỰC TOÁN ỨNG DỤNG

 

Tham khảo Danh sách đề tài NCKH những năm gần đây tại đây.

DungTK