DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thứ 5, 19/04/2018 14:23 PM

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

(Theo Quyết định số: ...... /QĐ-ĐHXD ngày ... tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng)

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Tham gia

 1.  

40-2018/KHXD

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mô hình hoá thiết kế phần mềm cho việc sinh mã chương trình tự động

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

 1.  

41-2018/KHXD

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống quan trắc sức khoẻ cầu dây văng ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT)

KS. Phan Thái Trung

 

 1.  

42-2018/KHXD

Nghiên cứu giải thuật Ant Colony Optimization và ứng dụng trong bài toán định tuyến xe tự lái

ThS. Lê Đức Quang

 

 1.  

43-2018/KHXD

Áp dụng thuật toán quy hoạch động để tìm phương án tối ưu trong điều tiết hồ chứa - trường hợp bài toán nối liên hồ Pleikrong và Yali

ThS. Đào Thị Ngọc Hân

ThS. Phan Thị Thu Phương

 1.  

44-2018/KHXD

Nghiên cứu kỹ thuật học sâu và xây dựng ứng dụng trong nhận dạng tiếng Việt nói

ThS. Nguyễn Đình Anh

ThS. Nguyễn Thanh Bản

 1.  

45-2018/KHXD

Nghiên cứu mối liên hệ phổ Bohl với tính ổn định của hệ phương trình vi phân

ThS. Trần Văn Khiên

ThS. Lê Viết Cường

 1.  

46-2018/KHXD

Xây dựng phần mềm FTP cho phép gửi và nhận dữ liệu từ máy sinh viên lên máy giảng viên tại phòng máy

ThS. Phạm Hữu Thành

ThS. Bùi Thanh Hương

 1.  

47-2018/KHXD

Nghiên cứu tính suy biến đại số của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh

ThS. Nguyễn Minh Nguyệt

 

 1.  

48-2018/KHXD

Nghiên cứu xây dựng định lí cơ bản thứ hai cho ánh xạ phân hình giao với siêu mặt thông qua định thức c-Casorati

ThS. Nguyễn Đặng Tuyên

 

 1.  

49-2018/KHXD

Nghiên cứu việc đồng bộ hoá dữ liệu giữa các kênh đặt phòng trực tuyến trê Staah và xây dựng dịch vụ kết nối giữa khách sạn và Staah

ThS. Phan Hữu Trung

 

 1.  

50-2018/KHXD

Bài toán ổn định của một số lớp hệ động lực và điều khiển hệ suy biến có trễ

ThS. Vũ Thị Ngân

KS. Trần Tiến Đạt

 1.  

51-2018/KHXD

Nghiên cứu kỹ thuật, xây dựng quy trình kiểm thử hướng mô hình (Model-base Testing) và áp dụng vào kiểm thử ứng dụng web

ThS. Nguyễn Hải Dương

 

 1.  

52-2018/KHXD

Nghiên cứu, đề xuất quy trình phối hợp BIM trong thiết kế và thi công xây dựng

ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

 1.  

53-2018/KHXD

Nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu và xây dựng mô-đun phân tích dữ liệu học tập của sinh viên trên nền tảng Odoo

ThS. Thái Thị Nguyệt

 

 1.  

54-2018/KHXD

Nghiên cứu và ứng dụng mang nơron nhân tạo (ANN) để dự báo sức kháng của dầm bê tông cường độ siêu cao (UHPC)

KS. Trần Tiến Đạt

 

 1.  

55-2018/KHXD

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu tham khảo về LINQ - Công nghệ truy vấn dữ liệu tích hợp vào ngôn ngữ C#.NET

ThS. Lê Thị Hoàng Anh

 

 1.  

56-2018/KHXD

Nghiên cứu xây dựng bộ cảm biến IoT ứng dụng trong giám sát môi trường không khí bên trong nhà

ThS. Bùi Thanh Phong

 

 1.  

57-2018/KHXD

Nghiên cứu phương pháp học máy phát hiện khuôn mặt người

ThS. Nguyễn Hà Dương

 

 1.  

58-2018/KHXD

Nghiên cứu các giải pháp và triển khai hệ thống nhận dạng vân tay trên phòng Thực hành tin học

ThS. Phạm Anh Vũ

ThS. Vương Thị Dung

ThS. Hoàng Nam Thắng

CN. Dương Thị Hương

(Danh mục gồm 19 đề tài)