CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SAMSUNG VIETNAM MOBILE CENTER (SVMC)

Thứ 4, 03/04/2019 20:25 PM

<p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n khổ hợp t&aacute;c giữa Samsung - SVMC v&agrave; c&aacute;c trường Đại học/ Học viện lớn tại miền Bắc, SVMC Internship Program l&agrave; chương tr&igrave;nh thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa nhằm chuẩn bị h&agrave;nh trang trước khi ra trường cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, cung cấp nền tảng tri thức v&agrave; kĩ năng vững chắc cần c&oacute; để trở th&agrave;nh một Nh&acirc;n vi&ecirc;n Lập tr&igrave;nh t&agrave;i năng theo ti&ecirc;u chuẩn to&agrave;n cầu của Tập đo&agrave;n Samsung. Ngo&agrave;i ra, sinh vi&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; cơ hội học hỏi v&agrave; trải nghiệm m&ocirc;i trường l&agrave;m việc năng động, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiện đại tại Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển Điện thoại Di động lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; của Samsung.</span></p> <p> <em style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Đặc biệt, khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh thực tập, sinh vi&ecirc;n sẽ c&oacute; cơ hội nhận học bổng T&agrave;i năng Samsung hoặc trở th&agrave;nh nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của SVMC nếu vượt qua b&agrave;i thi tương đương b&agrave;i thi Tuyển dụng trong kỳ thực tập.</span></span></em></p>

Đối tượng xét tuyển:

Sinh viên Đại học chính quy sẽ tốt nghiệp tháng 12/2019, 06/2020 & 12/2020  của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng

Điều kiện xét tuyển:

-     Điểm trung bình tích lũy tất cả các kỳ tính đến học kỳ gần nhất: CPA ≥ 2.0/4

-     Yêu thích lập trình phần mềm bằng 1 trong 3 ngôn ngữ: C/C++/Java

-     Chưa được nhận học bổng STP, chưa từng tham dự SVMC Internship Program

Thời gian:

4 tuần gồm đào tạo và thực tập, thời gian cụ thể như sau:

Đợt 4: Từ 27/05/2019 – 21/06/2019

Đợt 5: Từ 24/06/2019 – 19/07/2019

Đợt 6: Từ 22/07/2019 – 16/08/2019

Sinh viên được đăng ký lịch thực tập phù hợp với lịch học.

Địa điểm:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC)

Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Quyền lợi:

- Được đào tạo bài bản về: Thuật toán, C/C++/Java/Android,...

- Được hướng dẫn, giảng dạy bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm và tận tình của SVMC

- Được tham gia và làm trực tiếp các mini-projects

- Được cấp giấy chứng nhận thực tập tại SVMC

- Có cơ hội nhận được học bổng Tài năng STP của SVMC và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của SVMC nếu vượt qua bài thi cuối kỳ thực tập

- Được hỗ trợ 3,200,000 VNĐ/ sinh viên

Đăng ký:

       Các bạn sinh viên đăng ký bằng cách điền vào danh sách tại link đăng ký trực tuyến