Hội thảo định hướng phân ngành Công nghệ Thông tin K61

Thứ 2, 06/05/2019 23:28 PM

<p> <strong>Ng&agrave;y 12/04/2019 Khoa C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin tổ chức buổi hội thảo định hướng ph&acirc;n ng&agrave;nh hẹp cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n K61 hai lớp 61PM1,2</strong></p>

Địa điểm tổ chức: Hội trường G3, tầng 2, trường Đại học Xây Dựng

Buổi hội thảo có sự hiện diện của TS. Trần Khánh Dung - Phó Trưởng khoa CNTT, Trưởng bộ môn CNPM; ThS Bùi Thanh Phong – Trưởng bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính, các giảng viên của 02 bộ môn: Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính, Công nghệ phần mềm, cùng với sự tham gia của hơn 80 sinh viên K61(chuẩn bị bước sang năm học thứ 4) ngành công nghệ thông tin. Rất đông các bạn sinh viên K62 cũng đến tham dự để tìm hiểu thêm thông tin.

Hội thảo định hướng phân ngành K61 được tổ chức trang trọng tại hội trường G3

03 năm học đầu các bạn sinh viên K61 sẽ được học cùng chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức đại cương và cơ sở ngành. Bước sang năm thứ 4, các bạn sẽ được lựa chọn học một trong hai chuyên ngành chính là: Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật hệ thống và mạng máy tính. Tại buổi hội thảo, các bạn sinh viên đã được chia sẻ về nội dung đào tạo các môn học chính của mỗi chuyên ngành, cơ hội việc làm cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Dưới đây là một vài thông tin chính về ngành học.

Bộ môn CNPM chịu trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng, phát triển các kỹ thuật và công nghệ chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ phần mềm. Đào tạo các môn chuyên ngành như: Công nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình nhúng, nhận dạng và xử lý tiếng nói, lập trình ứng dụng trên nền tảng Web, Mobile, Desktop. Sinh viên cũng được trang bị các ngôn ngữ lập trình phổ biến như: C++, C#, Java, PHP…

Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hệ thống mạng máy tính ở bậc đại học,  nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Mạng máy tính và truyền thông, điều khiển hệ thống, an toàn thông tin, các công cụ và kỹ thuật trong triển khai, bảo vệ hệ thống mạng, phát triển ứng dụng mạng. Đào tạo các môn chuyên ngành như: Lập trình ứng dụng mạng, lập trình hệ thống mạng, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, logic mờ & điều khiển mờ…

Bên cạnh chương trình đào tạo chuyên ngành, các bạn sinh viên cũng sẽ được trải qua các đồ án môn học nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện dự án thực tế ngay khi còn trên ghế nhà trường. Sau buổi hội thảo, sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo kế hoạch thực hiện của khoa. Hi vọng các bạn sinh viên lựa chọn cho mình ngành học phù hợp theo niềm đam mê và định hướng của bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo phân ngành:

 

BanNT.