Chương trình Chào sinh viên khóa mới K64

Thứ 4, 09/10/2019 16:14 PM

<p> V&agrave;o ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 9 năm 2019, Khoa C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, Trường&nbsp;Đại học X&acirc;y dựng&nbsp;đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh Ch&agrave;o Sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới K64 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Thống nhất.</p>

Chào K (chào khóa mới) là chương trình truyền thống của Khoa. Với sự trợ giúp của các anh chị cựu sinh viên, Khoa đã tổ chức thành công 1 chương trình đặc biệt Chào K64 dưới dạng team building, một cách tổ chức hoàn toàn khác so với các năm trước, lấy sinh viên làm trung tâm. Chúc các em sinh viên luôn đoàn kết, tràn đầy năng lượng, chinh phục thành công đỉnh cao tri thức đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà nền tảng của nó là công nghệ !

Cảm ơn các thầy cô, các anh chị cựu sinh viên, và các bạn sinh viên đã luôn đồng hành cùng khoa CNTT.

Một số hình ảnh của chương trình chào khóa mới