KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo cài đặt phần mềm giảng dạy cho môn học tại Phòng Máy

Phòng THTH được nhà trường trang bị 100 máy tính cấu hình Core i3, 3.4Ghz, Ram 4G, HDD 500 GB, có thể đáp ứng được tất cả các phần mềm giảng dạy của Khoa.
 
Đề nghị các bộ môn có nhu cầu cài đặt phần mềm giảng dạy gửi phần mềm cần cài đặt đến Phòng THTH trước ngày 31/12/2015.
 
Phạm Anh Vũ
 
DuongNH