KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về hội thi cắm hoa nhân ngày 20/10

Cần tìm 3 Thầy/Cô thay mặt Khoa CNTT tham gia cuộc thi cắm hoa do Công đoàn Trường tổ chức vào ngày 19/10 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thông tin chi tiết