KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Buổi học thử Tester - Kiểm thử phần mềm

Thứ 3 ngày 10/11/2015, Bộ môn CNPM tổ chức một buổi học thử Tester cho các bạn sinh viên Khoa CNTT. 

Thứ 3 ngày 10/11/2015, Bộ môn CNPM tổ chức một buổi học thử Tester cho các bạn sinh viên CNTT vào
tiết 4-5-6 tại Phòng máy Tầng 4 nhà Thí nghiệm, Giám đốc Cty Tester Việt  trực tiếp giảng dạy.
 
Xin thông báo để các sinh viên quan tâm đến tham dự.
 
 
Khóa học Tester năm học 2015 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 11/2015.
 
Liên hệ: Bộ môn Công nghệ phần mềm, Phòng 408, Nhà A1. Email: bm.cnpm@nuce.edu.vn
 
DungTK