KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo của phòng tài vụ về việc dừng thu bảo hiểm y tế năm 2016

Từ ngày 23 tháng 12 năm 2015, Phòng Tài vụ Trường Đại học Xây dựng dừng thu bảo hiểm y tế năm 2016 cho sinh viên.