KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về việc mở của phòng tự học

 

 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của sinh viên về phòng tự học vào buổi tối tại trường Đại học Xây dựng.

Thư viện trường thông báo về việc mở phòng tự học cho sinh viên vào buổi tối như sau:

- Thời gian áp dụng: phòng tự học sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 26/10/2015 đến 31/12/2015

- Giờ mở cửa: từ 17h00 đến 20h các ngày trong tuần (trừ chủ nhật và ngày lễ)

Địa điểm: Phòng 23H2.