KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng anh đợt 4 năm 2017