KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v tổ chức lễ công nhận và trao bằng tôt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 3 - năm 2017