KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Công ty phần mềm VNPT thông báo tuyển dụng

Công ty Phần mềm VNPT đang cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội.

     

      Công ty Phần mềm VNPT- đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông (VNPT Vinaphone) đang cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội. Hiện tại công ty cần tuyển dụng các vị trí:

  1.      1. Kỹ sư lập trình
  2.      2. Kỹ sư phát triển hệ thống
  3.      3. Kỹ sư phân tích nghiệp vụ (BA)
  4.      4. Kỹ sư quản lý chất lượng (QA)

Thông báo chi tiết.