KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Danh sách các tiết mục lọt vào vòng chung kết "Tiếng hát Thầy trò Khoa CNTT"

Chủ nhật ngày 08 tháng 11 năm 2015 tại Hội trường G3 Trường Đại học Xây dựng, Vòng loại "Tiếng hát Thầy trò Khoa CNTT" đã diễn ra và kết quả các tiết mục lọt vào vòng chung kết được liệt kê trong danh sách dưới đây:

LinhNX